Aspen

 

Waarom aspen?

 

Gezondheid

Aspen is een zogenaamde alkylaatbrandstof. Deze brandstoffen worden op een andere manier geproduceerd dan conventionele benzines. Tijdens een geavanceerd productieproces, waarbij gassen als grondstof dienen, wordt de brandstof ontdaan van de meeste schadelijke stoffen. Zo bevat Aspen bijvoorbeeld totaal geen benzeen (één van de meest schadelijke, kankerverwekkende stoffen in conventionele brandstoffen). 

vlammen_0001     vlammen_0002

    Links Aspen, rechts conventioneel            Resultaat na verbranding

 Machine

Conventionele brandstoffen bevatten meer dan tweehonderd componenten. Een groot deel hiervan is niet noodzakelijk voor de verbrandingseigenschappen, maar zijn een direct gevolg van de wijze waarop ze worden gemaakt. Naast een reeks voor mens en natuur schadelijke componenten als benzeen en tolueen, zijn een aantal componenten ook schadelijk voor de motor zelf. Doordat Aspen een alkylaatbrandstof is, bevat het slechts 10 verschillende componenten. In Aspen zitten alleen bestanddelen die essentieel zijn voor het verkrijgen van een goede verbranding.

Mede door de aanwezigheid van niet-essentiële componenten verbranden conventionele brandstoffen nooit volledig in de cylinder. Dit betekent dat de cylinderinhoud niet volledig wordt benut voor het leveren van vermogen. Aspen verbrandt wel bijna volledig. Een betere verbranding betekent dat uw motor soepeler loopt en meer vermogen heeft!

Tijdens het verbrandingsproces ontstaat koolafzetting op cylinder, zuiger en poorten. Hierdoor dalen de motorprestaties van de motor geleidelijk en ontstaan uiteindelijk storingen. Aspen is in alle opzichten schoner en zorgt daardoor voor een minimale koolafzetting. Doordat uw motor zelf schoner blijft, verlengt u de levensduur van uw motor en blijft deze veel langer dan normaal de originele prestaties leveren.

 Milieu

Het is algemeen bekend dat verbrandingsmotoren milieuvervuilend zijn. Door het gebruik van Aspen kan de schade aan het milieu tot een minimum beperkt worden. In grote lijnen geldt: wat gezonder is voor uzelf, is ook gezonder voor het milieu.

 Alkylaatbrandstof Verplicht

Het niet gebruiken van een aromaatarme brandstof in (draagbare) machines wordt door de arbeidsinspectie vanaf 1 januari 2010 gezien als een overtreding van artikel 4.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens artikel 4.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet de kans op blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk bij de bron worden voorkomen.